SEBAHAGIAN AMAL SALEH MENYELAMATKANMU DARI SIKSA KUBUR

TEMAN FB BERTANYA, SAYA MENJAWAB

Dari tulisan saya pagi ini, ada kawan FB yang bertanya keoada saya. Pertanyaannya dalah sebagai berikut. “Syukran prof. Ini sekalian mau tanya prof. Mengenai perkara yang menolong kita nanti di alam kubur selain dari ilmu yg bermanfaat, amal sholeh ada juga Anak...
SEBAHAGIAN AMAL SALEH MENYELAMATKANMU DARI SIKSA KUBUR

KARAKTERISTIK PEMUDA IDEAL MENURUT AL-QUR’AN

Karaketristik pemuda di dalam Al-Qur’an, paling tidak, telah digambarkan oleh Allah, antara lain di dalam Surah al-Kahf [18]: 9 hingga ayat 26. Ini merupakan salah satu dari kisah dari berbagai kisah di dalam Al-Qur’an. Semua kisah di dalam Al-Qur’an mengammbarkan...
SEBAHAGIAN AMAL SALEH MENYELAMATKANMU DARI SIKSA KUBUR

MENGAPA KITA HARUS IKHLAS DALAM BEKERJA?

Kata “ikhlas” yang sudah menjadi kata baku bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab. Kata ini bersynonim dengan kata “tulus” yang memang kata asli dalam bahasa Indonesia. Kata “ikhlas” ini secara harfiah berarti “suci, bening, menyucikan hati.” Hati yang ikhlas...
SEBAHAGIAN AMAL SALEH MENYELAMATKANMU DARI SIKSA KUBUR

JADIKAN PEKERJAANMU BERMAKNA DAN BERMANFAAT

Kita diperintahkan oleh agama untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan sebagai sumber kehidupan. Macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan dalam kehidupannya, mulai dari yang paling rendah maupun yang paling tinggi. Penghasilan...