AGAR ENGKAU LOLOS DARI UJIAN HARTA, SYUKURILAH DAN JAGALAH

PASANGAN YANG IDEAL DALAM IKATAN PERNIKAHAN

Ahmad Thib Raya | Guru Besr UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Setiap pasangan dalam ikatan pernikahannya mengharapkan agar pasangan hidupnya dalam rumah tangga menjadi pasangan hidup yang serasi antara suami dan isteri, yang damai dan penuh dengan pengertian dalam...
AGAR ENGKAU LOLOS DARI UJIAN HARTA, SYUKURILAH DAN JAGALAH

CONTOH SUAMI YANG MENJADI MUSUH ISTERI

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Peringatan Allah akan adanya pasangan yang menjadi musuh dalam ikatan pernikahan bukan hanya sekedar peringatan belaka. Tetapi terjadi dalam realita kehidupan rumah tangga. Isteri yang menjadi musuh telah...
AGAR ENGKAU LOLOS DARI UJIAN HARTA, SYUKURILAH DAN JAGALAH

BOLEH JADI, PASANGANMU ADALAH MUSUHMU

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Suami-isteri, seperti yang tekah dikatakan dalam uraian sebelumnya, adalah belahan jiwamu, yang kemudian dipertemukan oleh Allah dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Lalu Allah...