PEMIKIRAN LINGUISTIK MAZIN AL-MUBARAK

PEMIKIRAN LINGUISTIK MAZIN AL-MUBARAK

Muhbib Abdul Wahab | Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Syarif Hidayatullah | Peminat Kajian Tokoh Bahasa Arab | Bagi peminat kajian bahasa Arab, Mâzin ‘Abd al-Qâdir al-Mubârak boleh jadi sudah tidak asing. Lahir di Damaskus, ibukota Suriah, pada 1930...
PEMIKIRAN LINGUISTIK MAZIN AL-MUBARAK

LOGIKA BAHASA AL-QUR’AN (6)

Muhbib Abdul Wahab | Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peminat Kajian Logika Bahasa Alquran | Pembahasan tentang definisi yang diuraikan dalam tulisan sebelumnya (Logika Bahasa Alquran  seri 5), masih perlu diperjelas dan...
HATI-HATILAH DENGAN KELEBIHANMU DAN KEMEGAHANMU…!

AGAR ANAKMU MENJADI PERMATA HATI SEJATI

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Anakmu seharusnya tidak hanya menjadi buah hati, buah jantung, tetapi juga harus menjadi buah mata, tidak hanya bagi dirimu, tetapi juga keluarga dan masyarakatmu. Menjadikan anak seperti ini bukankah hal...