PEMIKIRAN SEMANTIK AL-AMIDI

PEMIKIRAN SEMANTIK AL-AMIDI

Muhbib Abdul Wahab | Kaprodi Magister Pendidikan Bahasa Arab FITK UIN Syarif Hidayatullah | Peminat Kajian Tokoh Bahasa Arab | Para ulama Islam di masa klasik pada umumnya mempunyai penguasaan multidisiplin ilmu. Tidak hanya itu, mereka juga tergolong sukses melakukan...
TURUNNYA AL-QUR’AN DALAM KONTEKS NAZZALNAA (نَزَّلْنَا)

DOA YANG PALING DIDENGAR OLEH ALLAH

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Doa adalah salah satu ibadah yang disukai Allah. Sebab, doa adalah sikap seseorang yang menunjukkan kelemahannya kepada Allah. Orang yang selalu berdoa adalah orang yang selalu merasa dirinya lemah. Tidak...
TURUNNYA AL-QUR’AN DALAM KONTEKS NAZZALNAA (نَزَّلْنَا)

JAGALAH MULUTMU

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Lidah adalah salah satu organ tubuh yang sangat fital bagi manusia. Dengan lidah seseorang bisa berbicara, bisa bercakap, bisa menyampaikan isi hatinya secara lisan. Bisa anda bayangkan kalau Anda tidak...