BAKTIMU KEPADA KEDUA ORANG TUAMU LEBIH TINGGI DARIPADA NILAI JIHADMU DI JALAN ALLAH

TIGA PESAN RASULULLAH

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat terdekat Rasulullah, dan telah banyak menyampaikan hadis Rasulullah kepada para sahabat yang lain. Suatu saat Abu Hurairah mendapatkan pesan untuk dilakukan,...
BAKTIMU KEPADA KEDUA ORANG TUAMU LEBIH TINGGI DARIPADA NILAI JIHADMU DI JALAN ALLAH

KARAKTERISTIK TAKUT KEPADA ALLAH (2)

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Kemarin sudah saya uraikan tiga dari tujuh hal yang harus dijaga, sebagai ciri atau karakteristik dari ketakwaan seseorang. Kali ini saya menguraikan 4 hal lagi, sebagai berikut: 4. MENJAGA PERUTNYA dari...
BAKTIMU KEPADA KEDUA ORANG TUAMU LEBIH TINGGI DARIPADA NILAI JIHADMU DI JALAN ALLAH

KARAKTERISTIK TAKUT KEPADA ALLAH

Ahmad Thib Raya | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Takut kepada Allah jangan diartikan sebagai takut yang berarti bertambah jauh dari Allah, sebagaimana Anda takut kepada biantang buas. Tetapi, takut kepada Allah harus diartikan dengan bertambah dekat...